پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 
ازت خواهشی دارم...
نوشته شده در جمعه 3 بهمن 1393
ساعت : 20:13
نویسنده : reza

 نـمی فـهــمـم چـــرا دیـگـه دلــت بـا مــن نـمـی مــونــه


مــیــون ایـن هـمـه دیــوار واســم از غــصـه مـی خــونـه


نـمـیـفـهـمی چـقــدر تـنـهـام چـقـدر ایـن بـی کـسی سـخـتـه


ولـی انـگاری اون اومــد دیـگـه مــن رو یــادت رفـتـه


شــدم عـاشــق شــدم تـنـهــا کـسی ایـنـجـا بـه یــادم نـیـسـت


تـوی تـاریـکی ایـن شــب کـسی دیـگـه کـــنـارم نـیـســت


قـسـم خــوردم قـسـم خــوردی تــو چــشـم مـن نــگاه کــردی


ولـی آســون بـا ایــن قـلـب پــر از عـشقـم وداع کــردی


نـگفـتی بـی تــو می مــیـرم نـفـهمـیـدی دلــم خــون شــد


تــوی ایـن قـلب پـایــیــزی بــدون تــو تــلاطــم شــد


از ایـن دلـتـنـگیا خـستـم دیـگه بسـه تـمـومــش کــن


بـیا و قـلب تـنـهـامــو بـا گــرمـات بـاز جــوونـش کــن


ازت مــن خــواهـشی دارم اونــم ایـنه نـگی رد شــم


نـگی کـه ایـنـطــوری ســاده پــر از احــسـاس نـفــرت شــم


تــوی ایـن کـشـتی غـصـه مـیــون گـریــه هــا غــرقــم


دارم آســون می مــیـرم آخـه کـجـا مــن اشـتـبـاه کــردم


هـمــون لـحظه کـه گفـتـم عـشـق بـدون تــو بــرام مـــرگـه


دلـی کـه عـاشـقـش کــردی چـه کــردی کـه حــالا ســرده


تــو کـه هـیـچــوقـت کـنار مــن نـمی مونی و بی تـابــم


از ایـن دنیـا فـقـط واســت خـــوشــی رو آرزو دارم . . .

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: شعرهای عاشقونه، شعرهای عاشقانه شاملو، ،پــرخـاشـگــر...
نوشته شده در جمعه 3 بهمن 1393
ساعت : 19:52
نویسنده : reza

 

 مــے گــویـنـد پــرخـاشـگــر شــده ام ! 

 

نــــــــــــــــــــــــــــــــه { ! }


فـقـط هــر ڪـس ڪـه لـحـظــه اے یــادت را از ذهـنـم بـگـیــرد ،


گــیرم بـا یــڪ عـطـســه ے مـعـمــولے ،


نـمـے تــوانـم ســر بــه تـنـش بـگـذارم ! 


مــی گـویـنــد خـــواب نـــدارم  . . . !


نــــــــــــــــــــــــــــــــه { ! }


فـقــط مـنـتـظــر تـوام . . .

 

مــے تــرســم چـشـم روے هـم بگـذارم و بـیـایے ! 


چــیـزیــم نـیـســـت . . . ! 


در عــوض ، مــوسـیـقے آرام گــوش مــے دهــم ! 


قُــرص هــایـم را دو بــرابــر مـے خــورم و رگ خــوابـت را نـوازش مے کـنـم ! 


اصــلا اتـفــاق عـجـیـبے نـیـفـتـاده ، فـقـط انـگار ســرم بـلایے دارد مے آیـد . . .

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، پــرخـاشـگــر...، ،یه حس عجیب....
نوشته شده در جمعه 3 بهمن 1393
ساعت : 19:44
نویسنده : reza

 

    ••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●•• 

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ...♥●••

 

••●♥ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...♥●••

••●♥ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥●••

 

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥●••

••●♥ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥●••

 

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ...♥●••

 

••●♥ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ♥●••

••●♥ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ♥●••

 

••●♥ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

 

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ،♥●••

••●♥ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . ♥●••

 

••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥●••

••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ...♥●••

 

••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥●••

••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ . .♥●••

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، یه حس عجیب...، ،ژیه وقــتایی..
نوشته شده در جمعه 3 بهمن 1393
ساعت : 19:39
نویسنده : reza

 یه وقتایی هست که نباید چیزی بگی !!


طرفت اگه شعور داشته باشه خودش میفهمه !!

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، یه وقــتایی...، ،انکه تو را میخواهد...
نوشته شده در چهار شنبه 1 بهمن 1393
ساعت : 7:44
نویسنده : reza

 دو تــا دسـتـاشـو مـشــت کــرد و جـلــوم گــرفــت . . .


گـفـت : اگـه بـگی گــل کـدومـه بـرای هـمـیـشـه باهـات مـیـمـونـم !


چــه انـتـخـــاب سخـتــی بــود . . .


تـــرس از دسـت دادنـش تـمــام وجـــــودمــو فــرا گــرفـتـه بــود . . .


بــرای از دسـت نـدادنـش مـحـکــم زدم پـشــت دسـت چــپش ،


و گـفـتـم ایـن گـلـه . . . !


دسـتـشــو بــاز کـــرد . . . گـــل بــود !


اشــکام جـاری شـد رو گـونـه هـام . . . بغلــــم کـرد تـا آرومـم کـنـه ،


حــواســش نـبــود . . .


وقـتـی بــا دســت راسـتــش اشـکـامـــو پـاک کـــرد . . .


فـهــمـیـدم تــو دســت راسـتــش هـــم گــل بـــود !


آنـکـه تـــو را مـی خــواهــد ، بـه هــر بـهــانـه ای مـی مــانــد . . . !

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، اگر تو را بخواهد...، ،غـــرورمن...
نوشته شده در چهار شنبه 24 دی 1393
ساعت : 18:45
نویسنده : reza

 مــحکمتــــــــــر از آنــــــــــم ...

 

کــــه بـــــرای تـــــــنها بودنــــــــم ‍‍‍

 

آنچـــــه کــــه اسمــــش را غـــرور گـــــذاشتـــــم

 

بــــرایـــــــت ب زمـــــــین بکــــــوبـــــــــم ...

 

احــــــساس مـــــــن قیــــــــمتـــــی دارد

 

کـــه تو بـــرای پــــرداختــــــــــــ آن فقـــــیری

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، غـــرورمن...، ،در خاطرم...
نوشته شده در چهار شنبه 24 دی 1393
ساعت : 18:43
نویسنده : reza

 در خــاطــرے ڪــه ” تــــــویـــے ” دیگــــــران فــــرامـوشنــد ،


بگـــــــذار در گوشتـــــــــ بگــویـــم:


” میـــخــواهــمــــــــتــــــــــــ ” …


ایـــن خــلاصـــــه ے ،


تمـــــام حـــــرفـــــــ هـــاے عاشقــــانـــــہ دنـــیاستــــــــــ …!!!

 

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، در خاطرم...، ،خسته ام...
نوشته شده در پنج شنبه 11 دی 1393
ساعت : 11:14
نویسنده : reza

 

خسته شدم می خواهم در آغوش گرمت آرام گیرم.

خسته شدم بس كه از سرما لرزیدم...
 
بس كه این كوره راه ترس آور زندگی را هراسان پیمودم زخم پاهایم به من میخندد...
 
خسته شدم بس كه تنها دویدم... اشك گونه هایم را پاك كن و بر پیشانیم بوسه بزن...
 
می خواهم با تو گریه كنم ... خسته شدم بس كه...
 
تنها گریه كردم...
 
می خواهم دستهایم را به گردنت بیاویزم و شانه هایت را ببوسم...
 
خسته شدم بس كه تنها ایستادم
www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: متن های عاشقانه جالب، متن های باحال....، دلنوشته، ،پشت سرم ...
نوشته شده در سه شنبه 9 دی 1393
ساعت : 1:14
نویسنده : reza

 

 به پشت سرم نگاه کردم گفتم شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشد،

 

اما افسوس . . .

 

  که همه کاسه ی اب به دست گرفته ومنتظر رفتن من بودند . . .

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،تمنای دستان تو...
نوشته شده در یک شنبه 30 آذر 1393
ساعت : 1:23
نویسنده : reza

 

 هــزاران دســـت هــم بــه ســویــم دراز شــود . . .


پــــــــس خــواهــم زد !


تنــــــــــها . . .


تـمنای دســتـان تــــــــو را دارم . . .


˙·٠•♥•٠·˙


وقــتــﮯ مـهـربـانـیــت از دور ،

 

اینـقــدر نــزدیـــڪـــ اسـت . . .


حـــس میــــڪـنــم


جــغــرافــیــا ،

 

یـــڪـ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،مثل يك زنجير...
نوشته شده در جمعه 28 آذر 1393
ساعت : 23:28
نویسنده : reza

 

 مثل يك زنجيري كه صد سال زير برف و باران مي ماند


ولي ازهم جدا نميشه"

 

اميد وارهستم كه بمانيم بميريم ولي ازهم جدا نشويم


Mesel Yaak Zanjer Ki Saad Saal Zeer Barf Wa Baran Memanad

Wali az Ham Juda Namesha

Omeed Waar Astam Ki Bemanim Bemerem Wali Az Ham Juda Nashawim

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،درون سيـــنـه ام ...
نوشته شده در چهار شنبه 26 آذر 1393
ساعت : 14:33
نویسنده : reza

 آرامــشي مـليــــح در گــــوشـــه چـشــمــانــم . . .

مـــانـنـد بـارانـي بـــروي شيـــروانـي..

امـــا…

نــاودان نــدارد..!!

غـصـــه هــايــم درون سيـــنـه ام بــه چــــاه مـيـــرونـد . . .

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،اشــتـبـاه نــکـטּ . . . !
نوشته شده در چهار شنبه 26 آذر 1393
ساعت : 14:28
نویسنده : reza

 اشــتـبـاه نــکـטּ . . . !


نـہ زیـبـایـے تــو . . . نـہ مـحـبــوبـیـت تــو 


مــرا مـجـذوب خــود نـکــرد ، 


تـنـهـا آטּ هـنـگام کـہ روح زخـمـے مـــرا بــوسیـدی ،


مـــטּ عــاشـقــت شــدم . . .

 

تـــو باشـی ،


مـَن قـــدم به قــدم فــَدایت میشـــوم. . [ ! ]

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،نوشته شده در چهار شنبه 26 آذر 1393
ساعت : 14:26
نویسنده : reza

 بس کن ساعت ....

دیگرخسته شدم

اره من کم آوردم

خودم میدونم نیست

آنقدر با صدایت نبودنش را به رخم نکش.....

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،تـــنـهایی هــــم مـــد شــده . . .
نوشته شده در دو شنبه 24 آذر 1393
ساعت : 23:29
نویسنده : reza

 تـــنـهایی هــــم مـــد شــده . . .


هــمه بــه هــم خــیانـــــت مــیکنند و


بــعــد


فـــریــاد میـزنند کــه


تـــنـهــایـیـــــــم . . .

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،ﻗﻠــــــــﺐ ﮐﻮﭼﮑـم...
نوشته شده در دو شنبه 24 آذر 1393
ساعت : 23:24
نویسنده : reza

  

ﺩﺭ ﻗﻠــــــــﺐ ﮐﻮﭼﮑـم...

 

فـــــــﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾــــــــــــﯽ ﻣﯿﮑـنی...

 

ﺑــﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺍﯼ...

 

ﮐﺴــﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﻟﺬﺗــــــــــــــــﯽ ﺩﺍﺭﺩ...

 

بـﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷــــــــــﺘﻦ !!!

 

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،تو کـــجا و من کـــجا ...؟!!
نوشته شده در دو شنبه 24 آذر 1393
ساعت : 23:20
نویسنده : reza

   حواســــم را هرکـــجا که پــرت می کـــنم

 

باز هـــم کـــنار تـــو می افتد !


تو آنجـــا

 

 و من اینجــــا ...

 

انگــار همه راست می گفـتـنـد :

 

  تو کـــجا و من کـــجا ...؟!!

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،بهترین....
نوشته شده در دو شنبه 24 آذر 1393
ساعت : 23:18
نویسنده : reza

 من در وجود تو زندگی می کنم، چه باشی و چه نباشی

من در خود می میرم، هر کجا که باشم.
 
هر اندازه که دور باشی، همیشه حاضری؛

 

هر اندازه که نزدیکی، من همیشه غایبم.
www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ، ،از من که گذشت...
نوشته شده در دو شنبه 24 آذر 1393
ساعت : 23:16
نویسنده : reza

 امروز باورم شد ک تو خسته تر از

آن بودی که بفهمی دوست

داشتنم را!

از من که گذشت...

اما...

"هرجا که هستی خسته نباشی!"

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،بزنین به چاک!
نوشته شده در دو شنبه 24 آذر 1393
ساعت : 23:13
نویسنده : reza

 به محض اینکه احساس کردین

غرورتون بازیچه کسی شده،

کوله بار آرزوهاتونو بردارین و بزنین به چاک!

داغ زانو زدنتون رو به دل هر کی که با غرورتون بازی می کنه

بزارین!

www.ashkbaran.loxbolg.com
:: موضوعات مرتبط: دلنوشته، ،صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 صفحه بعد